Slovak forestry chamber
Verejné obstarávanie
                                                                   Zoznam uverejnených dokumentov VO


15.05.2013

Komunita pro duchovní rozvoj, o.p.s., 384 81 Čkyně 197, Česká republika
Vyhotovenie podkladov pre výrobu filmu o lesníctve „Zomierajú postojačky“: Realizácia scenára filmu

28.07.2013

Radoslav Cimerák, Moravská 1628, Púchov
Vyhotovenie podkladov pre výrobu filmu  o lesníctve : Postprodukcia filmového dokumentu (PC strih filmového a zvukového materiálu, ozvučenie, výroba grafických efektov, titulkovanie)

HALALI, n.o., Ul. Slov. partizánov 1131/51, Považská Bystrica
Vyhotovenie podkladov pre výrobu filmu  oíctve : Vývoj dokumentárneho diela  - odborné poradenstvo vvýroby informačného materiálu zameraného na problematiku lesného hospodárstva na Slovensku, vypracovanie scenáru, odborné konzultácie a služby (redaktorské, režisérske, dramaturgické, moderátorské práce, tvorba hudobných podkladov), priebežné projekcie diela, vypracovanie metodiky využitia filmového materiálu na prezentáciu.

Miroslav Majtán, Zábreh 1523/47, Púchov
Vyhotovenie podkladov pre výrobu filmu  o lesníctve : Filmovanie v interiéroch a exteriéroch, kameramanské, zvukárske, zvukové práce, úprava archívnych záberov, zber a úprava ostatného video a fotomateriálu. 

Národné lesnícke centrum, T.G. Masaryka 22, Zvolen
Objednávka na skladačku pre potreby lesnej pedagogiky