Slovak forestry chamber
Orgány SLsK

Predstavenstvo SLsK

 Funkcia

 Meno

 Kontakt

 

 

Združenie obecných lesov SR, Zvolen

Predseda - Chairman

Ing. Milan Dolňan

mobil 0905253174

milan.dolnan@slsk.sk

 

1. Podpredseda — Vicechairman

 Ing. Mária Biesová

Lesy SR š.p. GR B.Bystrica

mobil 0918444300

maria.biesova@slsk.sk

2. Podpredseda - Vicechairman

 Ing. Peter Zima

Lesy SR, š.p. Banská Bystrica

mobil 0918444254

 

 

peter.zima@slsk.sk

 Člen

 Ing. Jozef Staško

Lesy SR, š.p. Banská Bystrica

mobil 0918333800

jozef.stasko@lesy.sk

 Člen

Ing. Jozef Spevár

 

SPEVAR, s.r.o.

mobil 0911625636

jozef.spevar@slsk.sk

 

 

 

Lesy SR, š.p. Banská Bystrica, GR B. Bystrica

 Člen

Ing. Ľuboslav Mika

mobil 0918444144

 

 

luboslav.mika@slsk.sk

 Člen

Ing. Zuzana Balandová

Vojenské lesy a majetsky SR, š.p.

045/5306 133 

zuzana.balandova@slsk.sk

 Člen

Ing. Miroslav Ďurovič

Stredná odborná škola lesnícka Banská Štiavnica

mobil 0908867271

miroslav.durovic@slsk.sk

Člen

Ing. Štefan Vozár

Obecné lesy Veľké Pole

045/6725123     mobil 0902905240

stefan.vozar@slsk.sk

 Člen

Ing. Milan Sarvaš, PhD.

Národné lesnícke centrum, Zvolen

+421 45 520 22 13, +421 903 443 464

milan.sarvas@slsk.sk

 Člen

 Ing. Jana Staňová

GR Lesy SR B.Bystrica

mobil: 0918444214

jana.stanova@lesy.sk

 Člen

Ing. Katarína Dávidová

dôchodkyňa

mobil 0940998294

 Člen

Ing. Mária Antalová

Okresný úrad Rimavská Sobota

047/4316871

mobil 0903421688

maria.antalova@slsk.sk

 Predseda OLsK Bratislava

 Ing. Jozef Dóczy, PhD.

MP SR - Sekcia lesného hosp. a spracovania dreva

Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava;

tel.: 02/59266510,   mobil 0948021987

jozef.doczy@land.gov.sk

jozef.doczy@slsk.sk

 

 Ing. Igor Viszlai

Lesy SR, OZ Revúca

Predseda OLsK Banská Bystrica

Námestie slobody 2, 050 80  Revúca

 

mobil: 0905278812

 

pravda_o_lese@slsk.sk

 Predseda OLsK Žilina

 Ing. Pavol Dendys

Lesy SR, OZ Námestovo

pavol.dendys@slsk.sk

mobil 0905440965

 Predseda OLsK Košice

Ing. Ján Slivinský

Štátne lesy TANAPu

Ochranný obvod Tatranská Javorina

mobil 0903987591    052/4499106

jan.slivinsky@slsk.sk

 Predseda dozornej rady

Ing. Janka Jagerčíková

Lesy SR, GR B. Bystrica 

tel.:  +421 48 4344 246

janka.jagercikova@slsk..sk

ČLENOVIA PREDSTAVENSTVA OLsK  BRATISLAVA

 

 

 

 

Funkcia

Meno,priezvisko,titul

Kontakt

Predseda

Jozef Dóczy, Ing.,PhD.

jozef.doczy@slsk.sk

Podpredseda

Jana Staňová, Ing.

jana.stanova@lesy.sk

Člen

Hunert Bencel, Ing.

hubert.bencel@lesy.sk

Člen

Jozef Habara, Ing.

jozef.habara@lesy.sk

Člen

Peter Gróf, Ing.

peter.grof@lesy.sk

Člen

Ondrej Kičák

ondrej.kicak@lesy.sk

Člen

Tomáš Čuka

tomas.cuka@lesy.sk

 

 

 

 

 

 

ČLENOVIA PREDSTAVENSTVA OLsK  BANSKÁ BYSTRICA

 

 

 

 

Funkcia

Meno,priezvisko,titul

Kontakt

Predseda

Igor Viszlai, Ing.

pravda_o_lese@slsk.sk

Podpredseda

Pavol Kráľ, Ing.

pavol.kral@lesy.sk

Člen

Mária Antalová, Ing.

maria.antalova@minv.sk

Člen

Ľuboslav Mika, Ing.

luboslav.mika@lesy.sk

Člen

Katarína Dávidová, Ing.

katarina.davidova@lesy.sk

Člen

Matej Vigoda, Ing.

matej.vigoda@lesy.sk

Člen

Štefan Vozár, Ing.

stefan.vozar@gmail.com

 

 

 

 

 

 

ČLENOVIA PREDSTAVENSTVA OLsK  ŽILINA

 

 

 

 

Funkcia

Meno,priezvisko,titul

Kontakt

Predseda

Pavol Dendys, Ing.

pavol.dendys@lslsk.sk

Podpredseda

Františk Poleta, Ing.

frantisek.poleta@lesy.sk

Člen

Anton Kondela, Ing.

anton.kondela@lesy.sk

Člen

Igor Zboja, Ing.

igor.zboja@lesy.sk

Člen

Peter Valek, Ing.

p.valek81@gmail.com

Člen

Ferdinand Hlinický, Bc.

ferdinand.hlinicky@lesy.sk

Člen

Peter Horváth, Ing.

peter.horvath@lesy.sk

Člen

 

 

 

 

 

 

 

 

ČLENOVIA PREDSTAVENSTVA OLsK  KOŠICE

 

 

 

 

Funkcia

Meno,priezvisko,titul

Kontakt

Predseda

Ján Slivinský, Ing.

jan.slivinsky@slsk.com

Podpredseda

Miroslav Tӧkӧly, Ing

miroslavtokoly@meleskosice.sk

Člen

Jozef Cvek, Ing.

 

Člen

 Ján Marhefka, Ing.

jan.marhefka@slsk.com

Člen

 Juraj Krišta, Ing.

juraj.krista@lesy.sk

Člen

 Peter Šiška, Ing.