SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA je neštátna, nepolitická a samosprávna inštitúcia,
zriadená zákonom č. 259/1993 z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov,
ktorej poslaním je uplatňovať oprávnené spoločné záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskej
a sociálnej politiky a zúčastňovať sa na jej uskutočňovaní v záujme rozvoja a zveľaďovania lesníctva
v Slovenskej republike.
Slovak forestry chamber
TOPlist
SLsK na FB:
 
SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA je neštátna, nepolitická a samosprávna inštitúcia, zriadená zákonom č. 259/1993 z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov, ktorej poslaním je uplatňovať oprávnené spoločné záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskeja sociálnej politiky a zúčastňovať sa na jej uskutočňovaní v záujme rozvoja a zveľaďovania lesníctva v Slovenskej republike.
created by Boris Pekarovič 2008-2022                                   posledná aktualizácia 02.06.2022
                         home page photos Boris Pekarovič                                              optimized for GoogleChrome           
 
Pridajte sa na FB do skupiny "SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA A JEJ PRIATELIA"
Rozhlasové rozprávanie o lese a o lesníkoch...

pre RTVS rozprával
člen SLsK
v r. 2015-2019
STRED
web OLsK ŽILINA
Slovenská lesnícka komora a hnutie Pro Silva Slovakia - dve lesnícke organizácie dokážu spolu viac ako jedna
Slovenská lesnícka komora reaguje na osamostatnenie hnutia Pro Silva Slovakia zo štruktúr našej komory ako stavovskej organizácie s pochopením potreby vlastnej organizácie tak, ako je to vo Švajčiarsku, Francúzsku a možno ďalších krajinách.
Bolo nám cťou vyše 20 rokov zastrešovať hnutie Pro Silva Slovakia v Slovenskej lesníckej komore, ktorá bola a aj naďalej chce byť odborným garantom lesníctva na Slovensku. Slovenská lesnícka komora má veľmi širokú agendu, v ktorej v súčasnosti dominuje lesnícka politika, legislatíva, stredné odborné školstvo, zamestnanosť v lesnom hospodárstve, práca s verejnosťou a s tými, ktorí o lesoch politicky rozhodujú.
Niektorí naši členovia, aj členovia predstavenstva Slovenskej lesníckej komory agendou Pro Silva žili a venovali sa jej. Ostatní podporovali tieto iniciatívy popri iných činnostiach.
                                             viac TU
Tlačová správa SLsK zo 6.4.2022
Ekoaktivisti vykopávajú lesníkmi otvorené dvere
Slovenská lesnícka komora považuje požiadavku ekoaktivistov stanoviť výmeru prísne chránených území s bezzásahovým režimom minimálne na 10 percent výmery Slovenskej republiky do roku 2030 za vykopávanie lesníkmi dokorán otvorených dverí.
                                                         celá TS
Tlačová správa SLsK z 2.5.2022
AKO RIEŠIME RIZIKÁ NAPADNUTIA MEDVEĎOM HNEDÝM
Slovenská lesnícka komora upozorňuje verejnosť na skutočnosť, že ministerstvo životného prostredia dlhodobo ignoruje Program starostlivosti o medveďa hnedého (Ursus arctos) na Slovensku, ktorý vznikol na základe širokého odborného konsenzu a participácie všetkých dotknutých skupín, organizácií a inštitúcií v novembri 2016 v rámci projektu Výskum a monitoring populácií veľkých šeliem a mačky divej na Slovensku...     celá TS
Lesnícka komora nie je odtrhnutá od praxe. Práve naopak
Po viac ako dvojročnej prestávke, spôsobenej obmedzeniami v dôsledku pandémie koronavírusu, sa tento týždeň na Donovaloch stretli členovia Predstavenstva Slovenskej lesníckej komory. Priebeh rokovania ukázal, že niet nad osobné stretnutie a bezprostrednú diskusiu, ktorú on-line kontakty na internete nemôžu plnohodnotne nahradiť.
                                       celý text
Tlačová správa SLsK zo 4.5.2022
k  návrhu zákona o poľovníctve
S vládnym návrhom zákona súhlasíme. Ak chceme zachovať lesy, stavy zveri musia byť primerané.
                                                                 celá TS
XXIV. stretnutie klubu žien lesníčiek pri SLsK
Lesy SR - OZ Tribeč
25. - 28.8.2022 Pod borovicou
Program stretnutia                                            Prihláška