Slovak forestry chamber
Orgány SLsK

Predstavenstvo SLsK

 Funkcia

 Meno

 Kontakt

 Predseda—Chairman

 Ing. Jaroslav Šulek

 

mobil:0905398346

sulekjaro@gmail.com

 

1. Podpredseda — Vicechairman

 Ing. Mária Biesová

Lesy SR š.p. GR B.Bystrica

Š. Moyzesa 8/12, 965 01 Žiar n.Hronom

mobil: 0918444300

maria.biesova@lesy.sk

 

 

 

milanlesy@gmail.com

2. Podpredseda - Vicechairman

Ing. Milan Dolňan

mobil: 0905253174

 

 

 

 Člen

 Ing. Róbert Zlocha

Okresný úrad B. Bystrica,

Nám. Ľ. Štúra 1, 974 01 Banská Bystrica

tel.: 048/4306362; fax: 048/4136055

mobil: 0910899405;

robert.zlocha@minv.sk

 Člen

Ing. Jozef Spevár

 

mobil 0918333601

spevarles@gmail.com

 

 

 

Technická univerzita Zvolen, Lesnícka fakulta

 Člen

Prof. Dr. Ing. Viliam Pichler

T.G. Masaryka 24, 96053 Zvolen

 

 

045/5206 200, 201, 045/5333 802 

 

 

pichler@tuzvo.sk

 Člen

 Ing. Tibor Lebocký, PhD.

ul. SNP č. 372, 962 33  Budča

t: 045/5391364; mobil: 0905401429

t.lebocky@gmail.com

 Člen

Ing. Miroslav Pepich

Lesy SR, š.p. B. Bystrica - OZ Čierny Balog

Hlavná ul., 97652 Čierny Balog

mobil: 0918333407

miroslav.pepich@lesy.sk

 Člen

Ing. Milan Sarvaš, PhD.

Národné lesnícke centrum, Sokolská 2, Zvolen

+421 45 520 22 13, +421 903 443 464

sarvas@nlcsk.org

 Člen

 

 

 

 

 Člen

Ing. Ján Slivinský

Štátne lesy TANAPu

 Ochranný obvod Tatranská Javorina

tel. 052 / 449 91 06 mobil 0903987591

janslivinsky@gmail.com

 Člen

 Ing. František Šagát

Obvodný lesný úrad v Banskej Bystrici

Skuteckého 19, 974 01 Banská Bystrica

mail: frantisek.sagat@minv.sk

t: 0903504006, 048/4712915

 Člen

Ing. Zuzana Balandová

Vojenské lesy a majetsky SR, š.p.

Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce

+421 45 5306 133 mobil 0907467385

balandova@vlm.sk

 Predseda OLsK Bratislava

 Ing. Jozef Dóczy, PhD.

MP SR - Lesnícka sekcia

Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava;

tel.: 02/59266514,Fax:02/59266752

mail: jozef.doczy@land.gov.sk

 

 Ing. Igor Viszlai

Lesy SR, OZ Revúca

Predseda OLsK Banská Bystrica

Námestie slobody 2, 050 80  Revúca

 

mobil: 0905278812

 

mail: igor.viszlai@lesy.sk

 Predseda OLsK Žilina

 Ing. Elena Kubičková

Lesy SR, OZ Žilina

Nám. M.R.Štefánika 1, 011 45 Žilina

elena.kubickova@lesy.sk

041/5623481   0918 334902

 Predseda OLsK Košice

 

 

 

 

 Predseda dozornej rady

Ing. Ján Novák, CSc.

jan.novak.952@gmail.com

 

ČLENOVIA PREDSTAVENSTVA OLsK  BRATISLAVA

 

 

 

 

Funkcia

Meno,priezvisko,titul

Kontakt

Predseda

Jozef Dóczy, Ing.,PhD.

jozef.doczy@land.gov.sk

Podpredseda

Jana Staňová, Ing.

jana.stanova@lesy.sk

Člen

Tomáš Čuka, Ing.

tomas.cuka@lesy.sk

Člen

Peter Chytil, Ing.

peter.chytil.@lesy.sk

Člen

Jozef Habara, Ing.

jozef.habara@lesy.sk

Člen

Michal Mikač

 

 

 

 

 

 

 

ČLENOVIA PREDSTAVENSTVA OLsK  BANSKÁ BYSTRICA

 

 

 

 

Funkcia

Meno,priezvisko,titul

Kontakt

Predseda

Igor Viszlai, Ing.

igor.viszlai@lesy.sk

Podpredseda

Miroslav Pepich, Ing.

miroslav.pepich@lesy.sk

Člen

Ján Novák, Ing.,CSc.

jan.novak.952@gmail.com

Člen

Jozef Spevár, Ing.

jozef.spevar@land.gov.sk

Člen

František Šagát, Ing.

frantisek.sagat@minv.sk

Člen

Pavol Kráľ, Ing.

pavol.kral@lesy.sk

 

 

 

 

 

 

ČLENOVIA PREDSTAVENSTVA OLsK  ŽILINA

 

 

 

 

Funkcia

Meno,priezvisko,titul

Kontakt

Predseda

Elena Kubičková, Ing.

elena.kubickova@lesy.sk

Podpredseda

Anton Kondela, Ing.

anton.kondela@lesy.sk

Člen

Igor Zboja, Ing.

igor.zboja@lesy.sk

Člen

Ferdinand Hlinický, Bc.

ferdinand.hlinicky@lesy.sk

Člen

Peter Grellneth, Ing.

peter.grellneth@lesy.sk

Člen

Vladimír Pavelčík, Ing.

vladimir.pavelcik@lesy.sk

Člen

Františk Poleta, Ing.

frantisek.poleta@lesy.sk

Člen

Branislav Zacharovský, Ing.

branislav.zacharovsky@lesy.sk

 

 

 

 

 

 

ČLENOVIA PREDSTAVENSTVA OLsK  KOŠICE

 

 

 

 

Funkcia

Meno,priezvisko,titul

Kontakt

Predseda

 

 

Podpredseda

Jozef Staško, Ing.

jozef.stasko@lesy.sk

Podpredseda

Ján Slivinský, Ing.

janslivinsky@gmail.com

Člen

Miroslav Tököly, Ing.

miroslavtokoly@meleskosice.sk

Člen

Maroš Frištík, Ing.

maros.fristik@lesy.sk

Člen

Pavel Zaťko, Ing.

pavel.zatko@lesy.sk

Člen

Miroslav Cvek, Ing.

cvek@vlm.sk