Slovak forestry chamber
Klub žien - lesníčiek pri SLsK
 
 
Stretnutia klubu žien od r. 2005 doteraz nájdete v oddieli ARCHÍV, spolu s ostatnými archivovanými vecami.
r. 1999 - Betliar - 1.stretnutie - kde hlavným bodom programu bolo konštituovanie klubu  žien pri SLsK Zvolen . Predsedkyňou sa stala Ing. Zdenka Hudecová.
program bol nasledovný : Chov koní na Muráni  vo voľnej prírode ( plemeno NORIK ), Semenný sad smrekovca opadavého, Hospodárenie v krasovej oblasti - Muránska planina, Návšteva kaštieľa v Betliari a Jaskyne Dobšiná
Stručný prehľad stretnutí klubu od r. 1999 do r. 2004:
Muráň Turčianske Teplice Zádiel, Dobšiná
r. 2000 - Slaná voda ( Orava ) -  2. stretnutie - stretnutia sa zúčastnili kolegyne z ČR a Nemecka
program bol nasledovný : Veľkoškôlka Vavrečka a Oravská Priehrada, Hospodárenie v CHKO Babia Hora - rašeliniská - spojené s výstupom na vrch Babia Hora, Návšteva Hviezdoslavovej hájovne na Slanej vode a Múzea Mila Urbana, Vtáčí ostrov a Ostrov umenia na Oravskej Priehrade, Oravice - TANAP - lavínové polia, Prechádzka kaňonom  Juráňova dolina
Babia Hora Slaná Voda
r. 2001 - Banská Štiavnica - 3. stretnutie - stretnutia sa zúčastnili kolegyne z Nemecka; Hlavná téma : Lesná pedagogika
program bol nasledovný : Ukážky lesnej pedagogiky na OZ Levice, Štiavnické tajchy - hospodárenie v baníckych oblastiach, Návšteva Lesníckeho  múzea vo sv. Antone, lesnícka história v meste Banská Štiavnica, SLTŠ Banská Štiavnica, Arborétum v Banskej Štiavnici, návšteva bane
Banská Štiavnica Poľsko
r. 2002 - Teplý vrch - 4. stretnutie - stretnutia sa zúčastnili kolegyne z Nemecka; Hlavná téma : Lesná pedagogika
program bol nasledovný : Vrch Ragáč -  najmladšia sopka v Strednej Európe - porasty duba cera, Návšteva štátnej prírodnej rezervácie Hajnáčka, Zrúcaniny hradu BLH - porasty drienky, Náučný chodník  Drienčanského krasu - Teplý vrch, Muflonia obora - Teplý vrch - porasty Hikórie carye  (javorovec  jasenolistý )
Teplý vrch Teplý vrch
r. 2003 - Dedinky Mlynky - Mestské lesy Spišská Nová Ves - 5. stretnutie - stretnutia sa zúčastnili kolegyne z Nemecka a Poľska; Hlavná téma : Lesná pedagogika + lesoturistika
program bol nasledovný : Kôrovcová kalamita v ML Spišská Nová Ves, Škôlkárska činnosť v ML Spišská Nová Ves, Návšteva Spišského hradu - národná kultúrna pamiatka, Dedinky - Mlynky - hospodárenie v Slovenskom Raji
Dedinky - Mlynky Dedinky - Mlynky
r. 2004 Gader - Turčianska dolina - 6. stretnutie -  stretnutia sa zúčastnili  kolegyne z Nemecka; Hlavná téma : Lesná pedagogika + lesoturistika
program bol nasledovný : Smrekové porasty v Dubovom a „ prírodný les z prir. zmladenia“ v Sklenom ( na neobrábaných poľnohospodárskych pôdach ), Lesná škôlka Biely Potok, Hospodárenie v NP Veľká Fatra s výstupom na Krížnu a Ostredok, Návšteva Kremnice - Chrámu sv. Kataríny a Kúpeľov v Turčianskych Tepliciach
Turčianske Teplice - Veľká Fatra Turčianske Teplice
Prehľad medzinárodných stretnutí Klubu žien - lesníčiek