VÝZVA na zapojenie sa do vyplnenia dotazníka EÚ ku novej stratégii lesného hospodárstva EÚ.
Prečo by bolo dobré, keby ste sa zapojili? Určite sa zapojí množstvo tých, ktorí si pletú ochranu lesa s ochranou prírody. Pre nich je bezzásah modlou. Preto by bolo okrem odpovedí podľa najlepšieho vedomia a svedomia do poznámok pod každú skupinu otázok dopísať, že bezzásah je cesta, ktorá určite nemá nič spoločné so zdravým rozumom. Len zdravý zelený les dokáže plniť všetky požadované funkcie, vrátane ukladania uhlíka. A na tom záleží viac, ako na samotných odpovediach kliknutím.
Originálne pripomienky každého z vás by určite pomohli k tomu, aby aj lesnícky hlas bol v Bruseli braný na zreteľ. Ak totiž následne príde z Bruselu nejaká stratégia lesného hospodárstva, kde bezzásah presadia aktivisti a populisti bez zodpovednosti, bude sa zas ťažšie obhajovať zdravý rozum.
Verím, že pochopíte vážnosť situácie a neostanete laxní. Potom každý, kto sa zapojil, by mohol dať vedieť, aby sme mali aspoň aký-taký prehľad (mailom na slsk@slsk.sk).
Slovenská lesnícka komora nespí - cez lesnícku komoru sme vzniesli voči Plánu obnovy - komponentu č.5 (výkup pozemkov v národných parkoch Muránska planina a Poloniny, ponechávanie lesov na bezzásah, ľudia sa majú živiť mäkkým turizmom a vyrábať píšťalky, metly, bábiky zo šúpolia a inými hobby aktivitami) 36 zásadných pripomienok ako hromadnú pripomienku. Podarilo sa za jeden víkend pozbierať potrebných 500 podpisov (celkom ich bolo 1751) a zajtra máme ku nim rozporové konanie s Ministerstvom financií. Snáď sa nám podarí presvedčiť zodpovedných, že 150 miliónov eur sa dá využiť aj zmysluplnejšie.
Teraz môže pomôcť každý z vás!
Termín vyplnenia dotazníka je do
19.4.2021 a zaberie len zopár minút. Dá sa to aj v slovenčine - postup je takýto:

Postup prihlásenia sa a vyplnenia dotazníka EÚ ku novej stratégii lesného hospodárstva EÚ

Odkaz na príhlásenie:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12674-EU-Forest-Strategy/public-consultation

Hneď na úvod je možnosť prepnúť text do slovenčiny tak, že kde je uvedený predvolený jazyk angličtina, po stlačení textu sa rozbalí ponuka a je možnosť vybrať iný jazyk a všetka komunikácia už ide v tomto jazyku:


Po prečítaní si vstupných informácií je nižšie žlté tlačítko „Vyplniť dotazník“, na ktoré keď sa klikne, bude potrebné prihlásenie sa do systému.
Do systému sa treba prihlásiť „Vytvoriť nový účet“ (znovu možnosť mailovým kontom a heslom podľa pokynov - treba si ho zapamätať (zapísať) pre prípad ďalšieho prihlasovania do systému
Prvé údaje sú o jazyku príspevku, kto dáva príspevok ( v našom prípade ako fyzické osoby - občan EÚ), meno a priezvisko (je možnosť ďalej ho pri zverejňovaní príspevku skryť), mailová adresa a krajina pôvodu.
Ďalej už postupovať podľa okruhu otázok (na niektoré je možné odpovedať viacerými odpoveďami) a na konci úvodných troch otázok je potrebné odkliknúť súhlas s použitím osobných údajov po prečítaní si textu kliknutím na modré písmo.
Nasleduje ČASŤ 1, ktorá je povinná a každý má možnosť vybrať si odpovede podľa svojho názoru. Ak pociťujete potrebu niečo doplniť, použite posledné otázky v každej časti „Iné“ a text v slovenčine napíšte do poľa pod blokom otázok. Píšte vecne, nie všeobecne, už v žiadnom prípade vulgarizmy a podobne.
Od ČASTI 2 sú otázky nepovinné, ale asi by bolo vhodné odpovedať aj na ne, aby bolo jasné, že obhospodarovanie lesov a nie bezzásahový režim je cesta k trvalo udržateľnému stavu lesov. Toto odporúčam opakovane vpisovať do textových polí pod blokom otázok, lebo často sa zamieňa ochrana lesa a ochrana prírody, čo nie je to isté.
Na podporu svojich komentárov je možné vložiť aj dokumenty, ktoré považujete za vhodné, ale iba súbory typu pdf, txt, doc, docx, odt, rtf . Otvorí Vám ponuku z počítača a už len vybrať.
A to najdôležitejšie na záver, stlačiť modré tlačidlo „Odoslať“
Pred odchodom zo stránky (zavretím súboru) odporúčam stiahnuť si vyplnený dotazník (vpravo hore), lebo po zavretí sa už k nemu nedostanete.