Slovak forestry chamber
Lesnícke audio                  
RTVS - Rádio Regina Banská Bystrica - 16.4.2014:  Beseda o lesníctve
RTVS - Rádio Regina Banská Bystrica - rok 2015: Kalendárium prírody - O lesných drevinách I.
RTVS - Rádio Regina Banská Bystrica - rok 2016: Kalendárium prírody - O lesných drevinách II.
RTVS - Rádio Regina Banská Bystrica - rok 2017: Kalendárium prírody - Čo robí lesník v mesiacoch roka
Internetové rádio ´Slobodný vysielač´ - 21.9.2017: Volanie lesa I.
Internetové rádio ´Slobodný vysielač´ - 9.5.2017: V prvej línii/Kto ťahá za kratší koniec
Internetové rádio ´Slobodný vysielač´- 11.7.2017: V prvej línii/Slovenské lesy v smrteľnom ohrození
Internetové rádio ´Slobodný vysielač´- 22.8.2017: V prvej línii/Význam zelených lesov pre spoločnosť
Internetové rádio ´Infovojna´ - 10.11.2017: Lesníci zoširoka a pravdivo o svojej práci
RTVS - Rádio Regina Banská Bystrica . rok 2018: Kalendárium prírody - Horárske príbehy