Slovak forestry chamber
Aktuality
24. Valné zhromaždenie SLsK dňa 22.3.2018 vo Zvolene
24. Valné zhromaždenie SLsK dňa 22.3.2018 vo Zvolene možno charakterizovať okrem iného vysokou účasťou delegátov, početnými hosťami a voľbami nových členov orgánov komory.
Novým predsedom SLsK sa stal Ing. Milan Dolňan.
foto Boris Pekarovič
 
Prvé zasadnutie nového predstavenstva SLsK dňa 12.4.2018 vo Zvolene
Dňa 12.4.2018 sa konalo prvé zasadnutie nového predstavenstva Slovenskej lesnickej komory vo Zvolene. Zasadnutie
otvoril predseda Ing. Milan Dolňan. Členovia predstavenstva postupne zhodnotili situáciu v lesnom hospodárstve SR a
zaoberali sa aj podnetmi z Valného zhromaždenia SLsK, ktore sa konalo 22.3.2018.
Rozprava bola aj o Lesníckych dňoch, ktoré sa uskutočnia 20. 4. 2018 vo Zvolene a na ktoré všetkých pozývame.