Slovak forestry chamber
Aktuality
 
 
Herci aj verejnosť si prišli dnes vyskúšať ako sa sadi nový les.
Herci - pod vedením p. Mareka Ťapáka - ale aj verejnosť, si prišli 5.5.2018 vo Vyšnej Boci vyskúšať ako sa sadi nový les. Veríme, že nabudúce si to prídu vyskúšať aj inam... Sadil aj lesnícky personál Urbáru Vyšná Boca, Lesov SR, s. p.  a Slovenskej lesníckej komory za spevu súboru Šumiačan. V podvečerných  hodinách sme pre hercov pripravili aj prezentáciu lesníctva kde  predniesli svoje príspevky Ing. Chválová, Ing. Vrbenský a Ing.  Slivinský. Patrí veľká vďaka všetkým spoluorganizátorom, ktorí sa  podieľali na zabezpečovaní tejto akcie.

https://noviny.joj.sk/archiv/2018-05-05-noviny-tv-joj
   (sledujte od času 27´43")

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=562810714103881&id=414942708890683


https://www.facebook.com/414942708890683/videos/562945100757109/

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=562945100757109&id=414942708890683
Pozrite si VIDEO z užitočnej akcie...