Výber z najnovších aktivít SLsK

3.5.2016 sa Ing. Malko v zastúpení komory, zúčastnil oficiálneho odovzdania daru
lesníckych inštitúcií... 3.5.2016 sa uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov SLsK so
zástupcami urbáru Bobrovec. 29.4.2016 sa predseda komory zúčastnil na akcii
ukončenia lesníckych dní a otvorenia Vydrovskej doliny... 27.4.2016 sa Ing. Habara
zúčastnil na pracovnom rokovaní na MPRV SR... 26.4.2016 sa predseda komory 
zúčastnil na pracovnom jednaní s generálnym riaditeľom LSR...   viac
Slovak forestry chamber
TOPlist
created by © Boris Pekarovič  2008-2016                         last update 10.05.2016
                    home page photos by © Boris Pekarovič                                             optimized for GoogleChrome & MS Edge            

SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA je neštátna, nepolitická a samosprávna inštitúcia,
zriadená zákonom č. 259/1993 z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov,
ktorej poslaním je uplatňovať oprávnené spoločné záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskej
a sociálnej politiky a zúčastňovať sa na jej uskutočňovaní v záujme rozvoja a zveľaďovania lesníctva
v Slovenskej republike.
H L A S U J T E   A J    V Y
v   n a š ej   a n k e t e . . .
Miniaplikace
Miniaplikace

Vyhlásenie ankety o Cenu Jozefa Dekreta Matejovie 2016

Slovenská lesnícka komora spolu s Lesmi SR, š.p. B. Bystrica vyhlasujú jubilejný 10.
ročník ankety o Cenu J.D.Matejovie 2016. Návrhy je potrebné predkladať podľa tohto
vzoru.
Konferencia o škodách poľovnou zverou a na poľovnej zveri, Memorandum o
spolupráci SLsK, SPPK a SPK, Banská Bystrica 9.3.2016

Medzi  základné úlohy Slovenskej lesníckej komory patrí aj hľadanie riešenia problémov,
s ktorými zápasí slovenské lesníctvo. Na jeden takýto problém, ktorý je potrebné
neodkladne riešiť,  upozornili aj delegáti XXII. VZ  SLsK, ktoré sa konalo v apríli
minulého roku. Jedná sa o narastajúce škody spôsobené zverou na mladých a starších
lesných porastoch...     viac
Pozvánka Klubu žien pri Slovenskej lesníckej komore na
XVIII. Stretnutie lesníčok - TATRY & PIENINY, 18. - 21.8.2016

Na ďalší ročník stretnutia pozýva Klub žien pri SLsK   viac
XXII. Valné zhromaždenie Slovenskej lesníckej komory
Zvolen, 22.4.2016

Dňa 22.4.2016 sa konalo v poradí už XXII. Valné zhromaždenie SLsK v priestoroch
Technickej univerzity vo Zvolene. Predchádzala mu účasť delegátov na slávnostnom
otvorení 10. Lesníckych dní na Slovensku na Námestí SNP vo Zvolene. Súčasťou
otvorenia bola aj premiéra nového filmu SLsK s názvom "Krajina bez tieňa".
Zvolen - mesto lesníctva

Na podnet lesníckych  inštitúcií pôsobiacich na území mesta Zvolen, rok 2016 prináša mestu oficiálny štatút „Zvolen - mesto lesníctva“. Zvolen sa už od druhej polovice dvadsiateho storočia považuje za významné stredisko lesníctva...   viac..
Nový filmový dokument SLsK "Krajina bez tieňa"

Pieseň a film - dva umelecké fenomény Vám porozprávajú príbeh o lesoch, v ktorých je miesto aj pre človeka. Zuzana Smatanová spieva vo filme svoju akoby na mieru ušitú novú pieseň "HOROU". Lebo: „Dnes niekto sedí v tieni, pretože ktosi kedysi dávno zasadil strom...“ (video je aj v sekcii "LESNÍCKE VIDEÁ").
Odporúčame pozrieť si aj krásny poetický, samostatný videoklip piesne Zuzany Smatanovej HOROU...        alebo aj jej výpoveď o vzniku piesne a o spolupráci s tvorcami filmu SLsK "Krajina bez tieňa"
Pozvánka na 3. Celoslovenské stretnutie lesníkov 9.7.2016

Slovenská lesnícka komora srdečne pozýva všetkých lesníkov na v poradí už 3.
Celoslovenské stretnutie lesníkov, ktoré sa bude konať spolu s akciou "Deň stromu" 9.
júla 2016 v Lesníckom skanzene vo Vydrovskej doline v Čiernom Balogu.
Pozvánka - Celoštátna poľovnícka výstava s medzinárodnou účasťou, 9.-12.jún 2016, Výstavisko Agrokomplex Nitra
Celoslovenská poľovnícka výstava Poľovníctvo a príroda sa uskutoční v dňoch od 9. do 12. Júna 2016 v priestoroch výstaviska Agrokomplex v Nitre. Jej súčasťou budú aj medzinárodné výstavy psov všetkých plemien. Pozrite si nasledujúci videofilm s názvom Poľovnícka olympiáda a dozviete sa aktuálne informáci...   viac https://www.youtube.com/watch?v=13GZ4p9qZmc