Výber z najnovších aktivít SLsK

9.6.2016 sa Ing. Šulek a Ing. Dolňan zúčastnili otvorenia  celoštátnej výstavy
Poľovníctvo a prírod2 s medzinárodnou účasťou... 8.6.2016 sa Ing. Šulek, Ing. Dolňan a
Ing. Zlocha zúčastnili pracovného stretnutia s ministerkou MPPRV SR... 7.6. 2016 sa Ing.
Šulek zúčastnil spoločného stretnutia členov Rady zamestnávateľov SDV, ktoré sa konalo
v Bratislave... 31.5.2016 sa Ing. Šulek, Ing. Biesová a prezident poľovníckej komory
Ing. Lebocký, PhD. zúčastnili stretnutia so skupinou nemeckých lesníkov, ktoré..   viac
Slovak forestry chamber
TOPlist

SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA je neštátna, nepolitická a samosprávna inštitúcia,
zriadená zákonom č. 259/1993 z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov,
ktorej poslaním je uplatňovať oprávnené spoločné záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskej
a sociálnej politiky a zúčastňovať sa na jej uskutočňovaní v záujme rozvoja a zveľaďovania lesníctva
v Slovenskej republike.
H L A S U J T E   A J    V Y
v   n a š ej   a n k e t e . . .
Miniaplikace

Konferencia o škodách poľovnou zverou a na poľovnej zveri, Memorandum o
spolupráci SLsK, SPPK a SPK, Banská Bystrica 9.3.2016

Medzi  základné úlohy Slovenskej lesníckej komory patrí aj hľadanie riešenia
problémov, s ktorými zápasí slovenské lesníctvo. Na jeden takýto problém, ktorý je
potrebné neodkladne riešiť,  upozornili aj delegáti XXII. VZ  SLsK, ktoré sa konalo v
apríli minulého roku. Jedná sa o narastajúce škody spôsobené zverou na mladých a
starších lesných porastoch...     viac
XXII. Valné zhromaždenie Slovenskej lesníckej komory
Zvolen, 22.4.2016

Dňa 22.4.2016 sa konalo v poradí už XXII. Valné zhromaždenie SLsK v priestoroch
Technickej univerzity vo Zvolene. Predchádzala mu účasť delegátov na slávnostnom
otvorení 10. Lesníckych dní na Slovensku na Námestí SNP vo Zvolene. Súčasťou
otvorenia bola aj premiéra nového filmu SLsK s názvom "Krajina bez tieňa".
Miniaplikace
Miniaplikace
Zvolen - mesto lesníctva

Na podnet lesníckych  inštitúcií pôsobiacich na území mesta Zvolen, rok 2016 prináša mestu oficiálny štatút „Zvolen - mesto lesníctva“. Zvolen sa už od druhej polovice dvadsiateho storočia považuje za významné stredisko lesníctva...   viac..
created by © Boris Pekarovič  2008-2016                         last update 28.06.2016
Nový filmový dokument SLsK "Krajina bez tieňa"

Pieseň a film - dva umelecké fenomény Vám porozprávajú príbeh o lesoch, v ktorých je miesto aj pre človeka. Zuzana Smatanová spieva vo filme svoju akoby na mieru ušitú novú pieseň "HOROU". Lebo: „Dnes niekto sedí v tieni, pretože ktosi kedysi dávno zasadil strom...“ (video je aj v sekcii "LESNÍCKE VIDEÁ").
Odporúčame pozrieť si aj krásny poetický, samostatný videoklip piesne Zuzany Smatanovej HOROU...        alebo aj jej výpoveď o vzniku piesne a o spolupráci s tvorcami filmu SLsK "Krajina bez tieňa"
Pozvánka na 3. Celoslovenské stretnutie lesníkov 9.7.2016

Slovenská lesnícka komora srdečne pozýva všetkých lesníkov na v poradí už 3.
Celoslovenské stretnutie lesníkov, ktoré sa bude konať spolu s akciou "Deň stromu" 9.
júla 2016 v Lesníckom skanzene vo Vydrovskej doline v Čiernom Balogu. Na stretnutie
nie je potrebné sa prihlasovať! (program Dňa stromu)
 
                    home page photos by © Boris Pekarovič                                             optimized for GoogleChrome & MS Edge