Výber z najnovších aktivít SLsK

9.7.2016 sa v rámci podujatia „Deň stromu“ vo Vydrovskej doline uskutočnilo 3.
Celoštátne stretnutie lesníkov... odovzdanie Ceny J. D. Matejovie za rok 2016...
30.6.2016  sa uskutočnil pracovný seminár "Ekosystémové služby a podpora
rozhodovania pri obhospodarovaní lesov... 30.6.2016 sa Ing. Milan Sarvaš, PhD.
zúčastnil riadneho zasadnutia  Monitorovacieho výboru pre Program rozvoja vidiek...
21.6.2016 sa uskutočnilo stretnutie predsedov SLsK, SPPK a SPK s Doc. Ilavským...
20.6.2016 sa uskutočnilo zasadnutie Predstavenstva komory... 16.-17.6. 2016 sa Ing.
Rudolf Valovič, CSc. zúčastnil 6. zasadnutia Rady pre vzdelávanie... 16.6.2016 sa
zástupcovia SLsK zúčastnili promócií absolventov detskej univerzity...   viac
Slovak forestry chamber
TOPlist

SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA je neštátna, nepolitická a samosprávna inštitúcia,
zriadená zákonom č. 259/1993 z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov,
ktorej poslaním je uplatňovať oprávnené spoločné záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskej
a sociálnej politiky a zúčastňovať sa na jej uskutočňovaní v záujme rozvoja a zveľaďovania lesníctva
v Slovenskej republike.
H L A S U J T E   A J    V Y
v   n a š ej   a n k e t e . . .
Miniaplikace

XXII. Valné zhromaždenie Slovenskej lesníckej komory
Zvolen, 22.4.2016

Dňa 22.4.2016 sa konalo v poradí už XXII. Valné zhromaždenie SLsK v priestoroch
Technickej univerzity vo Zvolene. Predchádzala mu účasť delegátov na slávnostnom
otvorení 10. Lesníckych dní na Slovensku na Námestí SNP vo Zvolene. Súčasťou
otvorenia bola aj premiéra nového filmu SLsK s názvom "Krajina bez tieňa".
Miniaplikace
Miniaplikace
Zvolen - mesto lesníctva

Na podnet lesníckych  inštitúcií pôsobiacich na území mesta Zvolen, rok 2016 prináša mestu oficiálny štatút „Zvolen - mesto lesníctva“. Zvolen sa už od druhej polovice dvadsiateho storočia považuje za významné stredisko lesníctva...   viac..
created by © Boris Pekarovič 2008-2016                         last update 15.07.2016
Nový filmový dokument SLsK "Krajina bez tieňa"

Pieseň a film - dva umelecké fenomény Vám porozprávajú príbeh o lesoch, v ktorých je miesto aj pre človeka. Zuzana Smatanová spieva vo filme svoju akoby na mieru ušitú novú pieseň "HOROU". Lebo: „Dnes niekto sedí v tieni, pretože ktosi kedysi dávno zasadil strom...“ (video je aj v sekcii "LESNÍCKE VIDEÁ").
Odporúčame pozrieť si aj krásny poetický, samostatný videoklip piesne Zuzany Smatanovej HOROU... alebo aj jej výpoveď o vzniku piesne a o spolupráci s tvorcami filmu SLsK "Krajina bez tieňa"
 
                    home page photos by © Boris Pekarovič                                             optimized for GoogleChrome & MS Edge            
- "Lesnícky Oscar" - Cena Jozefa Dekreta Matejovie za r. 2016 bola udelená;
-  3. Celoslovenské stretnutie lesníkov

Už po desiaty raz udelila Slovenská lesnícka komora spolu s Lesmi SR, štátny podnik
Banská Bystrica, Cenu Jozefa Dekreta Matejovie za významný prínos pre slovenské
lesníctvo a slovenské lesy.
Stalo sa tak tradične na 15. Dni stromu v Lesníckom skanzene vo Vydrovskej doline v
Čiernom Balogu, ktorého súčasťou bolo aj 3. Celoslovenské stretnutie lesníkov.

Významné lesnícke ocenenie získal v tomto roku spomedzi všetkých nominantov...  viac