SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA je neštátna, nepolitická a samosprávna inštitúcia,
zriadená zákonom č. 259/1993 z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov,
ktorej poslaním je uplatňovať oprávnené spoločné záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskej
a sociálnej politiky a zúčastňovať sa na jej uskutočňovaní v záujme rozvoja a zveľaďovania lesníctva
v Slovenskej republike.
Slovak forestry chamber

H L A S U J T E   A J    V Y
v   n a š ej   a n k e t e
Miniaplikace
TOPlist
Výsledky starších ankiet
SLsK na FB:
OBČASNÍK SLsK
 
SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA je neštátna, nepolitická a samosprávna inštitúcia, zriadená zákonom č. 259/1993 z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov, ktorej poslaním je uplatňovať oprávnené spoločné záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskeja sociálnej politiky a zúčastňovať sa na jej uskutočňovaní v záujme rozvoja a zveľaďovania lesníctva v Slovenskej republike.
created by Boris Pekarovič 2008-2019                         last update 21.03.2019
                         home page photos Boris Pekarovič                                                                     optimized for GoogleChrome           
 
Opäť je tu možnosť vyjadriť svoju podporu Slovenskej lesníckej komore formou poukázania 2% z našich daní za rok 2018.
Potrebné tlačivá nájdete na našej stránke v tvare PDF a v editovateľnej podobe.
Informácie aj na www.rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/
Vyhlásenie 13. ročníka ankety
"Cena Jozefa Dekreta Matejovie 2019"
Slovenská lesnícka komora v spolupráci s Lesmi Slovenskej republiky š.
p. Banská Bystrica vyhlasuje 13. ročník ankety „Cena Jozefa Dekreta
Matejovie“ pre osobnosti, ktoré sa mimoriadne zaslúžili alebo zasluhujú o
zveľaďovanie lesov a rozvoj lesníctva na Slovensku...
celý text vyhlásenia
tlačivo - Návrh kandidáta na cenu
POZVÁNKA OLsK Banská Bystrica
na odbornú diskusiu na tému:
Zákon č. 113/2018 Z. z. o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh
a dopady pre prax v lesnom hospodárstve
ktorá sa uskutoční v spolupráci so Slovenskou lesnícko-drevárskou inšpekciou, Oddelením
inšpekčnej činnosti dňa 27. marca 2019 (po skončení VZ OLsK Banská Bystrica)
v posluchárni B8 na TU vo Zvolene so začiatkom o 11°° hod.
UZNESENIE
zo zasadnutie signatárov Memoranda o spolupráci - Vyšná Boca 5.3.2019
Po  14 mesiacoch sa vo Vyšnej Boci opäť stretli signatári Memoranda o spolupráci obhospodarovateľov lesov, vlastníkov lesov, združení fyzických a právnických osôb v lesnom hospodárstve, vedeckých, výskumných a vzdelávacích lesníckych inštitúcií na Slovensku.
Na zasadnutí bolo prijate UZNESENIE.