Výber z najnovších aktivít SLsK

30.8.216 sa za účasti ministerky MPRV SR Ing. Gabriely Matečnej, uskutočnila
tlačová konferencia, zameraná na problematiku rozsiahleho poškodenia a následného 
úbytku vzácnych lesov na území V.Tatier... 26.8.2016 sa  v Tatranskej Lomnici
uskutočnilo stretnutie zástupcov lesníckych organizácií a inštitúcií za účelom prípravy
tlačovej konferencie s pracovným názvom "Lykožrút nenávratne zbavuje Vysoké
Tatry lesov“... 6.8.2016 sa predseda komory  zúčastnil pracovného stretnutia
generálneho riaditeľa LSR,š.p. s riaditeľmi OZ.  viac
Slovak forestry chamber
TOPlist

SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA je neštátna, nepolitická a samosprávna inštitúcia,
zriadená zákonom č. 259/1993 z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov,
ktorej poslaním je uplatňovať oprávnené spoločné záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskej
a sociálnej politiky a zúčastňovať sa na jej uskutočňovaní v záujme rozvoja a zveľaďovania lesníctva
v Slovenskej republike.
H L A S U J T E   A J    V Y
v   n a š ej   a n k e t e . . .

Miniaplikace
Miniaplikace
created by © Boris Pekarovič 2008-2016                         last update 30.09.2016
 
                    home page photos by © Boris Pekarovič                                             optimized for GoogleChrome & MS Edge            
"Lesnícky Oscar" - Cena Jozefa Dekreta Matejovie za r. 2016 bola udelená
3. Celoslovenské stretnutie lesníkov

Už po desiaty raz udelila Slovenská lesnícka komora spolu s Lesmi SR, štátny podnik
Banská Bystrica, Cenu Jozefa Dekreta Matejovie za významný prínos pre slovenské
lesníctvo a slovenské lesy. Stalo sa tak tradične na 15. Dni stromu v Lesníckom
skanzene vo Vydrovskej doline v Čiernom Balogu, ktorého súčasťou bolo aj 3.
Celoslovenské stretnutie lesníkov. Významné lesnícke ocenenie získal v tomto roku
spomedzi všetkých nominantov...          viac
22. majstrovstvá SR  -   DREVORUBAČ 2016 - Oravský pohár 5.-6.8.2016

V dňoch 5. a 6. augusta 2016 sa v areáli amfiteátra  v Námestove, na nábreží 
Oravskej priehrady , konali 22. Majstrovstvá SR  s medzinárodnou účasťou  v práci s
motorovou pílou "DREVORUBAČ 2016 - Oravský pohár". Hlavným organizátorom, 
pod záštitou Žilinského samosprávneho kraja a v spolupráci s mestom Námestovo, už
tradične boli Lesy SR, š. p. Odštepný závod Námestovo. Ako partneri túto súťaž
podporili spoločnosti DOLMAR a GRUBE. Sponzorským príspevkom sa prezentovala aj
Slovenská lesnícka komora - OLsK Žilina... viac
Tlačová správa Slovenskej lesníckej komory

Dňa 7.9.2016 vydala Slovenská lesnícka komora tlačovú správu, v ktorej upozorňuje
na problémy s vysychaním lesov na území Vysokých Tatier, s takýmto podtitulom:
Lesníkom ide v Tatrách o zabezpečenie priaznivého stavu biotopov a nie o ťažbu
dreva za účelom zisku.
                                                                            celý text TS tu...
18. stretnutie Klubu žien pri SLsK - TANAP, Pieniny, 18.-21.8.2016

Lesníctvo je povolanie, ktoré si vyžaduje okrem lásky k prírode aj určitý podiel
odriekania, slušnú fyzickú kondíciu a akceptovanie možného rizika. Väčšina lesníkov
sú preto muži, no najmä v  posledných rokoch sa tomuto povolaniu venujú čoraz viac
aj príslušníčky krajšej polovice ľudstva.    viac